www.ostati.ge
www.mymasters.ge
www.xelosani.ge

ელექტრო გაყვანილობა

ვარ გამოცდილი ელექტრიკი, ვასრულებ ნებისმიერ სამუშაოს სახლის და ოფისის ელექტრობაზე.
ელექტრიკი გამოძახებით, ელექტრიკი ხელოსანი, ელექტრიკოსი გამოძახებით. როზეტის შეცვლა, ელ-ჩამრთველის შეცვლა,
ელექტრო გაყვანილობის, განათების სისტემების და სხვადასხვა სახის ელექტრო სამონტაჟო შეკეთება/მონტაჟი:
ელექტრიკი
ონლაინ სუპერმარკეტი